ยินดีต้อนรับสู่ห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา

ห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา นี้ เกิดขึ้นจากในบางโอกาส ผู้จัดทำต้องการหาข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงงานอะไรบางอย่าง มักจะหามันไม่ค่อยพบ และต้องเสียเวลามากในค้นหา  บางครั้งพบแล้วแต่ก็ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ เพราะเจ้าของเว็บไซต์นั้น นำข้อมูลออกไปจากลิงค์แล้ว  ถึงแม้ว่าจะใช้ SEO ในทุกค่ายที่เปิดให้บริการแล้วก็ตาม ก็ยังต้องใช้เวลาค้นหามากพอสมควรอยู่ดี บางครั้งต้องพิมพ์คำสำคัญเพื่อใช้ค้นหาหลากหลายรูปแบบ จึงจะพบ พอพบแล้ว เปิดออกบ้าง เปิดไม่ออกบ้าง คลิกเข้าดูหลายชั้นซับซ้อน กว่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการ   

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้จัดทำจึงได้สร้าง "บล็อกห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา" นี้ขึ้น โดยพยายามรวบรวมไฟล์ที่คิดว่าสำคัญ เช่น พ.ร.บ.,กฎหมาย, แผนแม่บท, แผนยุทธศาสตร์ ฯลฯ ต่างๆ ที่เป็นความรู้ เป็นสาธารณะ และทุกคนควรทราบ ทั้งของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรต่างๆ ในระดับชาติและในระดับจังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องกัน  ซึ่งไฟล์เหล่านี้เผยแพร่อยู่แล้วตามเว็บไซต์เจ้าของข้อมูลนั้นๆ   ไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นความลับ หรือมีลิขสิทธิ์แต่อย่างใด  และในไฟล์บางเรื่อง ผู้จัดทำก็ได้นำมาจากเอกสาร แล้วสร้างขึ้นใหม่ให้อยู่ในรูปของไฟล์ที่สามารถเผยแพร่ได้ในโลกไซเบอร์ 

ความคาดหวังที่สร้าง "ห้องสมุดไฟล์-ราชบุรีศึกษา" ก็เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมไฟล์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปให้สะดวกต่อการค้นพบ และดาวน์โหลดนำไปใช้งาน เป็นการประหยัดเวลาของผู้ที่ต้องการข้อมูลได้อีกทางหนึ่ง

ผู้จัดทำขอขอบคุณ 4Shared ที่ช่วยให้เรามีพื้นที่เก็บไฟล์ข้อมูลต่างๆ ได้ฟรีเพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ บล็อกของ Google นี้ สามารถช่วยเราในการจัดการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับไฟล์รูปภาพเกี่ยวกับ จ.ราชบุรี ในส่วนที่ผู้จัดทำรวบรวมไว้ ท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นได้จากลิงค์ต่อไปนี้
ส่วนคลิบวีดีโอเกี่ยวกับ จ.ราชบุรี ท่านผู้อ่านสามารถสืบค้นได้จากลิงค์ต่อไปนี้
หากผู้อ่านท่านใดมีไฟล์ที่คิดว่าเป็นสาธารณะ สามารถแบ่งปันกันได้แล้ว ขอได้โปรดแจ้งรายละเอียดที่อยู่ในการแบ่งปัน หรือจัดส่งไฟล์มาได้ที่ อีเมลล์ sratchaburi@gmail.com

Join 4Shared Now!

1 ความคิดเห็น:

สุชาต จันทรวงศ์ กล่าวว่า...

ใครมีไฟล์ที่ต้องการแบ่งปันส่งมาให้ผมได้เลยครับ